Wat mag je met het BE-rijbewijs?

Is de eerste afgifte van je rijbewijs BE voor 19 januari 2013

Trekkend voertuig: categorie B.
De aanhangwagen of oplegger mag een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg hebben.
De rechten van rijbewijshouders categorie BE, waarvan de eerste afgifte is van voor 19 januari 2013, blijven behouden. Ook na vernieuwing van het rijbewijs in de toekomst.

Is de eerste afgifte van je rijbewijs BE na 18 januari 2013

Trekkend voertuig: categorie B.
Examen mag vanaf 18 jaar.
Aanhangwagen of oplegger:
1. toegestane maximum massa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste 3500 kg bedragen of
2. toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits:
- de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van trekkend voertuig en
- de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

De maximum toegestane massa van auto + aanhanger mag niet meer dan 7000 kg bedragen.

Bij een overschrijding is rijbewijs C1E noodzakelijk.

Rijbewijs B+ (code 96)

Rijbewijs B+ (code 96) is bedoeld voor vierwielige motorvoertuigen met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg, maximaal 8 personen, exclusief bestuurder, met aanhanger.

De combinatie met aanhangwagen of oplegger mag dan een toegestane maximum massa van ten hoogste 4250 kg hebben. Examen mag vanaf 18 jaar en is gelijk aan examen voor BE-rijbewijs. De aanhangwagen of oplegger mag een toegestane maximum massa meer dan 750 kg hebben én totale combinatie met toegestane maximum massa tussen 3500 kg en 4250 kg.

Bij een overschrijding is rijbewijs BE of C1E noodzakelijk.

Het rijbewijs B+ (code 96) wordt in Nederland nauwelijks gebruikt.
De opleiding en het examen zijn namelijk hetzelfde als bij rijbewijs BE, maar met rijbewijs BE heb je meer mogelijkheden.