logo Autorijschool Wies Knapen

rijbewijs be - aanhanger

wanneer heb je een aanhangerrijbewijs nodig?

Kortweg komt het er op neer wanneer de optelsom van
de toegestane maximumum massa van de auto, en
de toegestane maximum massa van de aanhanger,
bij elkaar opgeteld meer is dan 3500 kg.

Het maakt dus niet uit of de aanhanger wel of niet geladen is, maar hoeveel de auto en de aanhanger samen mogen wegen volgens de kentekencards.

in 2013 zijn de regels veranderd

is de eerste afgifte van je rijbewijs BE na 18 januari 2013?

Trekkend voertuig: categorie B.
Examen mag vanaf 18 jaar.
Aanhangwagen of oplegger:
1. toegestane maximum massa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste 3500 kg bedragen of
2. toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits:
- de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van trekkend voertuig en
- de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

is de eerste afgifte van je rijbewijs BE voor 19 januari 2013?

Trekkend voertuig: categorie B.
De aanhangwagen of oplegger mag een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg hebben.
De rechten van rijbewijshouders categorie BE, waarvan de eerste afgifte is van voor 19 januari 2013, blijven behouden. Ook na vernieuwing van het rijbewijs in de toekomst.

heb je nog vragen of wil je aanmelden?

neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op