WAT MAG IK RIJDEN MET MIJN RIJBEWIJS

Auto - rijbewijs B

Wanneer je slaagt voor het praktijkexamen, krijg je een rijbewijs categorie B (auto) en categorie AM (bromfiets en brommobiel).

Met je rijbewijs B mag je vanaf 17 jaar (2todrive) rijden met:
- vierwielige motorvoertuigen
- met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg,
- ten hoogste 8 personen, exclusief bestuurder;
- en daaraan gekoppeld een aanhangwagen of oplegger met:
   1. toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg of
   2. toegestane maximum massa van meer dan 750 kg, maar totale combinatie met toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg.
Let hierbij wel op de maximum te trekken massa van de aanhanger, zoals vermeld op de kentekencard van je auto.

Oftewel: met je autorijbewijs mag je rijden met een auto met maximaal 8 passagiers.
Ook mag je rijden met een auto met aanhanger, als de optelsom van het toegestane totaalgewicht van je auto (zie kentakencard) en het toegestane totaalgewicht van je aanhanger niet meer is dan 3500 kg.

Is de optelsom van het toegestane totaal gewicht van je auto en aanhanger meer dan 3500 kg, dan moet je in het bezit zijn van een BE-rijbewijs.

Ook mag je rijden met scooter en brommobiel (rijbewijs AM voor bromfiets en brommobiel krijg je er gratis bij).

Met rijbewijs AM mag je een tweewielige brom- of snorfiets besturen of een vierwielige brommobiel met een toegestane maximum massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen.

Aanhanger - rijbewijs BE

Trekkend voertuig: categorie B.
Examen mag vanaf 18 jaar.
Aanhangwagen of oplegger:
1. toegestane maximum massa van aanhangwagen of oplegger mag ten hoogste 3500 kg bedragen of
2. toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen dan 3500 kg mits:
- de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend voertuig en de massa in rijklare toestand van trekkend voertuig en
- de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kg.

De maximum toegestane massa van auto + aanhanger mag niet meer dan 7000 kg bedragen.

Is de optelsom van het toegestane totaal gewicht van je auto en aanhanger meer dan 7000 kg, dan moet je in het bezit zijn van minimaal een C1E-rijbewijs.

Heb je het aanhangerrijbewijs gehaald voor 19 januari 2013, dan gelden er andere regels

Trekkend voertuig: categorie B.
De aanhangwagen of oplegger mag een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg hebben.
De rechten van rijbewijshouders categorie BE, waarvan de eerste afgifte is van voor 19 januari 2013, blijven behouden. Ook na vernieuwing van het rijbewijs in de toekomst.