BASISpakket

 1e les gratis
 22 lessen van 1¼ uur
   (totaal 28½ uur rijles)
 tussentijdse toets
 praktijkexamen3
 examengarantie4

Het BASISpakket is, zoals de naam al zegt, een basis.

Na het BASISpakket geeft je instructeur een advies hoeveel vervolglessen je nog nodig hebt tot het praktijkexamen.
De factuur voor de vervolglessen volgt direct na het advies. Als je dit advies opvolgt en niet zou slagen voor je 1e praktijkexamen, dan betaald Autorijschool Wies Knapen je 1e herexamen3, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:
- je hebt aan alle financiële verplichtingen voldaan;
- je neemt het geadviseerde aantal extra lessen tot het 1e praktijkexamen;
- de factuur5 van de extra lessen na het BASISpakket tot het examen is tevens de bevestiging van het advies;
- tussen je 1e en 2e praktijkexamen neem je minimaal 1x per week rijles, met een minimum van 5 lessen.

Als er een herexamen nodig zou zijn, dan krijg je na het reserveren van je herexamen direct de factuur5 voor de lessen tot het herexamen.
De lessen na het BASISpakket en bij de examengarantie worden berekend naar rato van het 10 lessen pakket.

 

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
2 regulier theorie-examen. Voor verlengd, individueel en/of buiten kantoortijden geldt een toeslag.
3 regulier praktijkexamen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform onze voorwaarden
5 op deze factuur is geen restitutie mogelijk
6 als tussentijdse toets of praktijkexamen door bijvoorbeeld ziekte van de leerling niet door kan gaan, conform voorwaarden en goedkeuring CBR