betalingsvoorwaarden

1. Alle op deze website vermelde bedragen zijn in euro en inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

2. De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast indien prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

3. Alle bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

4. Eventueel achteraf te betalen bedragen zijn altijd conform de tarieven buiten pakket.

5. Het aantal mogelijke termijnbedragen is afhankelijk van het aantal uren les per week.

6. De volledige pakketprijs moet voor het 1e praktijkexamen betaald zijn.

7. Reclames binnen 8 kalenderdagen.

8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan.
Wanneer het factuurbedrag 14 kalenderdagen na factuurdatum nog niet door ons is ontvangen, dan sturen wij een herinnering.
Wanneer het factuurbedrag 14 kalenderdagen na de herinnering nog niet door ons is ontvangen, dan is punt 9 van deze betalingsvoorwaarden van toepassing.

9. Bij niet-tijdige betaling behoud Autorijschool Wies Knapen zich het recht voor, zonder voorafgaand bericht, de praktijklessen stop te zetten en het geplande theorie-examen, tussentijdse toets / deeltoets 3 en/of praktijkexamen niet door te laten gaan.
De verplichting tot betalen blijft echter bestaan. Wij geven de vordering dan over aan een incassoburo.
Schades voor de leerling als gevolg hiervan, zijn voor eigen rekening en risico van de leerling.

10. Indien een ander persoon of rechtspersoon voor jou de rekening betaald, ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige betaling.

11. Vooruitbetaalde bedragen hebben een geldigheid tot 1 jaar na factuurdatum.

12. Wij versturen facturen per email. Wil je de facturen op papier ontvangen dan bedragen de kosten 3,50 per factuur.

wil je iets vragen? wil je direct aanmelden?

neem gerust en vrijblijvend contact op
 

 

© Autorijschool Wies Knapen 2024