Examen

Je moet 2 verschillende examens afleggen: eerst het theorie examen en daarna het praktische examen.

Theorie examen

Het theorie-examen bestaat uit 2 delen

Deel 1: 25 vragen gevaarherkenning.
Je moet hiervan minimaal 13 vragen goed beantwoorden.

Deel 2: 40 vragen verkeersregels en verkeersinzicht.
Je moet hiervan minimaal 35 vragen goed beantwoorden.

Je moet zowel voor deel 1 als deel 2 voldoende scoren om te slagen.
De uitslag is 1½ jaar geldig.

Je maakt het examen vanaf een tablet. De examenvragen worden niet voorgelezen.
Je kan door deel 2 van het examen bladeren en examenvragen markeren. Er is geen antwoordtijd per vraag ingesteld. Je kan dus zelf de examentijd indelen en een gemarkeerde vraag op een later moment tijdens het examen nog eens bekijken. Deel 1 van het theorie examen heeft deze opties niet.

Uit de praktijk blijkt dat de theorie vaak wordt onderschat.
Daarom adviseren we je altijd (aanvullende) theorielessen en/of examentrainging te volgen.
Bel of app voor de mogelijkheden.

Er zijn ook mogelijkheden voor speciale theorie examens

Verlengd theorie-examen

Tijdens het verlengde theorie examen krijg je in het 2e deel per vraag meer antwoordtijd, waardoor de totale tijd op ongeveer 15 minuten extra uitkomt.

Het verlengde theorie-examen is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij wat meer leestijd. Denk bijvoorbeeld aan kandidaten die licht dyslectisch zijn.

Bij een theorie-examen met extra tijd kun je de vragen laten voorlezen door een computerstem.

Individueel theorie-examen

Het individueel-theorie examen is bedoeld voor leerlingen die om wat voor reden dan ook, moeite hebben met het theorie-examen. Denk bijvoorbeeld aan faalangst, dyslectie of moeite met lezen.

Het examen wordt afgenomen in een aparte ruimte, waarbij geen andere examenkandidaten bij aanwezig zijn. De vragen worden voorgelezen door een medewerker van het CBR.

Tussentijdse toets

Waarom de tussentijdse toets?

Je ervaart wat het is om praktijkexamen te doen en het kan je dus helpen om eventuele nervositeit weg te nemen.
De examinator beoordeeld je rijden, getoetst aan de officiële examennormen. Het verschil met het echte examen is dat je niet kan slagen of zakken, maar wel vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres bij het 1e praktijkexamen.

Het belangrijkste is dat je een advies krijgt over de examenonderdelen waar je nog extra aandacht aan moet besteden.
Daardoor ga je optimaal voorbereid naar het praktijkexamen en vergroot je slaagkans met 30% !

Je krijgt een advies mee wat je nog moet verbeteren voor het praktijkexamen en de examinator verteld of je de vrijstelling voor de bijzondere manoeuvres hebt verdiend.

Praktijk examen

Het praktijkexamen is de afsluitende toets.
Je laat zien dat je de verkeersregels begrijpt, inzicht hebt in het verkeer, gevaar herkent en daar zelfstandig, veilig en sociaal mee omgaat.

Soms zul je van de regels moeten afwijken om het veilig te houden. Want als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Foutloos rijden hoeft dus niet en kan ook niet, wel dat je veilig rijdt.

De examenrit duurt ongeveer 35 minuten.
Tijdens de rit krijg je opdrachten om in verschillende situaties links en rechts af te slaan en een gedeelte van de rit rij je via het navigatiesysteem.

Direct na afloop van het examen krijg je,samen met je instructeur, de uitslag.
Er is dus voor de uitslag geen overleg of "onderhandeling" tussen de examinator en je instructeur.

Klik hier voor meer tips door het CBR over het rijexamen >>

Faalangst examen

Voor leerlingen met faalangst.
De examinator die het examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Dit examen duurt langer dan een regulier praktijkexamen, namelijk 80 minuten, maar is niet makkelijker dan het gewone praktijkexamen.
Tijdens het voorgesprek wordt de situatie als gevolg van je faalangst besproken. De examinator zal daar in het verloop van het examen rekening mee houden.

Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen.De examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

BNOR examen

Buro Nader Onderzoek Rijvaardigheid
Als je binnen 5 jaar vier keer bent gezakt voor het praktijkexamen, moet je elke volgende keer een BNOR-examen doen: een nader onderzoek rijvaardigheid.

Net als bij het faalangst examen is er meer tijd beschikbaar, is er meer persoonlijke begeleiding en er wordt op gelet dat de spanning niet te hoog oploopt.
Als het nodig is wordt de auto even langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te brengen.

Vroeger noemde men dit het staatsexamen of examen bij het rijk.