Individueel theorie-examen

Het individueel-theorie examen is bedoeld voor leerlingen die om wat voor reden dan ook, moeite hebben met het theorie-examen.
Denk bijvoorbeeld aan faalangst, dyslexie of moeite met lezen.
Het theorie-examen bevat over het algemeen teksten die te begrijpen zijn voor kandidaten die ten minste beschikken over referentieniveau taal 2F.

Het individueel theorie-examen wordt afgenomen in een aparte ruimte, waar geen andere examenkandidaten bij aanwezig zijn.
De vragen worden voorgelezen door een medewerker van het CBR.