privacyverklaring

Autorijschool Wies Knapen, gevestigd aan Wolverstraat 8 te 5525 AS  Duizel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens

Autorijschool Wies Knapen
Wolverstraat 8
5525 AS  Duizel
telefoon Wies 0625007684 of Pieter 0650633350

De door Autorijschool Wies Knapen opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de vennoten van Wies Knapen vof.
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Wies Knapen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- voor- en achternaam
- adres(sen)
- telefoonnummer(s)
- geboortedatum
- e-mail leerling
- e-mail betaler
Autorijschool Wies Knapen gebruikt de volgende computerprogramma's of computersystemen:
- Microsoft Office voor klantenadministratie en facturering
- Google Contactpersonen voor onderhoud van telefoonnummers en ophaaladressen
- TopInternet: het reserveringssysteem van het CBR. Alleen als je ons gemachtigd hebt bij het CBR kunnen wij daar de door jouw verstrekte gegevens inzien en daarmee de rijtesten, toetsen en examens inplannen. Als wij voor jou rijtesten, toetsen of examens inplannen waarvoor bij het CBR geen machtiging is vereist, gebeurt dit inplannen alleen op jouw verzoek en als wij van jou de benodigde personalia hebben ontvangen.

waarom verwerken wij persoonsgegevens

Autorijschool Wies Knapen verwerkt jouw persoonsgegevens, die je zelf hebt verstrekt, voor de volgende doelen:
- het adres waar wij je ophalen en afzetten;
- het afhandelen van de financiële administratie;
- het inplannen van jouw toetsen, examens en/of rijtesten;
- je te kunnen bellen, e-mailen en/of op andere electronische wijze berichten te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Wies Knapen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De door ons verzamelde data worden lokaal en in de cloud beveiligd opgeslagen.
Autorijschool Wies Knapen maakt steeds gebruik van de meest recente versies van genoemde computersystemen en -applicaties. Dit geldt ook voor de door ons gebruikte anti-virussoftware en internetbeveiligingssoftware.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autorijschool Wies Knapen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en tevens nemen wij daarbij de wettelijke bewaartermijn in acht die de wet en de belastingdienst ons voorschrijft.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en/of verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Wies Knapen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Wies Knapen verstrekt jouw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Wies Knapen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou de laatste 3 cijfers van het bankrekeningnummer waarmee je betalingen zijn gedaan met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen, op jouw verzoek.

Autorijschool Wies Knapen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

heb je vragen? wil je direct aanmelden?

neem gerust en vrijblijvend contact op
 

 

© Autorijschool Wies Knapen 2024