STANDAARDpakket

 1e les gratis
 31 lessen van 1¼ uur
   (totaal 39¾ uur rijles)
 tussentijdse toets
 praktijkexamen3

Het STANDAARDpakket is een compleet1 praktijkpakket gebaseerd op de gemiddelde leerling.
Het is dus geen garantie dat dit exact het aantal lessen is dat jij nodig hebt.
Misschien heb jij minder of meer lessen nodig, de rijopleiding is immers maatwerk.
Ben je geslaagd met minder lessen, dan worden de teveel betaalde uren binnen 5 werkdagen aan je terugbetaald.

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijkexamen. Voor faalangstexamen geldt een toeslag.