STANDAARDpakket

Het STANDAARD pakket, een compleet1 praktijkpakket gebaseerd op de gemiddelde leerling, is op dit moment het meest gekozen pakket.
Maar het is dus geen garantie dat dit exact het aantal lessen is dat jij nodig hebt.
Misschien heb jij minder of meer lessen nodig, de rijopleiding is immers maatwerk.
Ben je geslaagd met minder lessen, dan worden de teveel betaalde uren binnen 5 werkdagen aan je terugbetaald.

In het STANDAARDpakket:

 32 lessen van 1¼ uur
 tussentijdse toets
 praktijkexamen3

betaaltermijnen: 4 * 599,75
totaalbedrag: 2399,00

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.