Tarieven

De gemiddelde leerling heeft ongeveer 40 uur rijles nodig om te kunnen slagen, dat is landelijk aangetoond.

Omdat iedere rijschool zijn pakketten anders presenteert, is het natuurlijk moeilijk vergelijken.
De ene rijschool werkt met lessen van 1 uur, heel vaak zie je ook lessen van 50 minuten.
Ook zie je pakketten met de toevoeging "start" of "basis", wat betekent dat er altijd extra lessen bijkomen.
 
Autorijschool Wies Knapen heeft een STANDAARDpakket, gebaseerd op de gemiddelde leerling, en een BASISpakket, op maat aan te vullen.

 

Praktijk

STANDAARDpakket

Het STANDAARDpakket is een compleet1 praktijkpakket gebaseerd op de gemiddelde leerling.
Het is dus geen garantie dat dit exact het aantal lessen is dat jij nodig hebt.
Misschien heb jij minder of meer lessen nodig, de rijopleiding is immers maatwerk.
Ben je geslaagd met minder lessen, dan worden de teveel betaalde uren binnen 5 werkdagen aan je terugbetaald.

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.

BASISpakket

Het BASISpakket is, zoals de naam al zegt, een basis.
Het heeft voor de meeste leerlingen niet voldoende lessen om te kunnen slagen, maar is op maat aan te vullen met extra lessen en is met examengarantie.

Na het BASISpakket geeft je instructeur een advies hoeveel vervolglessen je nog nodig hebt.
De factuur voor de vervolglessen volgt direct na het advies. Als je dit advies opvolgt en niet zou slagen voor je 1e praktijkexamen, dan betaald Autorijschool Wies Knapen je 1e herexamen3, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:
- je hebt aan alle financiële verplichtingen voldaan;
- je neemt het geadviseerde aantal extra lessen tot het 1e praktijkexamen;
- de factuur5 van de extra lessen na het BASISpakket tot het examen is tevens de bevestiging van het advies;
- tussen je 1e en 2e praktijkexamen neem je minimaal 1x per week rijles, met een minimum van 5 lessen.

Als er een herexamen nodig zou zijn, dan krijg je na het reserveren van je herexamen direct de factuur5 voor de lessen tot het herexamen.
De lessen na het BASISpakket en bij de examengarantie worden berekend naar rato van het 10 lessen pakket.

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform de voorwaarden.
5 op deze factuur is geen restitutie mogelijk

 

Theorie

theoriecursus 134,95
theorieles buiten cursus per keer 12,50
theorie online 89,00
theorieboek 20,00
250 vragen online oefenen 8,50
500 vragen online oefenen 16,00
1000 vragen online oefenen 25,00
privé theorieles per uur 30,00
theorie examen2 37,50
verlengd theorie examen 48,00
toeslag theorie examen buiten kantoortijden 4,50
theorie examen individueel 93,50

Praktijk buiten pakket en contant

praktijkles per uur
53,00
praktijkles omgerekend naar 50 minuten zoals bij veel andere rijscholen 44,17
10 lessenpakket
(10 lessen van 1¼ uur)
649,00
praktijkboek 24,00
tussentijdse toets 212,00
praktijk (her)examen3 249,00
faalangst examen 328,00
bnor examen 289,00
administratiekosten annulering tussentijdse toets of praktijkexamen6 39,50
rijtest, exclusief eventuele kosten CBR 125,00

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
2 regulier theorie examen. Voor verlengd, individueel en/of buiten kantoortijden geldt een toeslag.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform onze voorwaarden
5 op deze factuur is geen restitutie mogelijk
6 als tussentijdse toets of praktijkexamen door bijvoorbeeld ziekte van de leerling niet door kan gaan, conform voorwaarden en goedkeuring CBR