Tarieven

Stel zelf je opleiding samen:
Kies je praktijkopleiding: STANDAARDpakket, BASISpakket, per 10 LESSEN of CONTANT per les betalen.
Kies je theorie opleiding: klassikale theorieles of online zelfstudie.

Kies je praktijkpakket

STANDAARDpakket

Het STANDAARD pakket, een compleet1 praktijkpakket gebaseerd op de gemiddelde leerling, is op dit moment het meest gekozen pakket.
Maar het is dus geen garantie dat dit exact het aantal lessen is dat jij nodig hebt.
Misschien heb jij minder of meer lessen nodig, de rijopleiding is immers maatwerk.
Ben je geslaagd met minder lessen, dan worden de teveel betaalde uren binnen 5 werkdagen aan je terugbetaald.

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.

BASISpakket

Het BASISpakket is, zoals de naam al zegt, een basis.
Het heeft voor de meeste leerlingen niet voldoende lessen om te kunnen slagen, maar is op maat aan te vullen met extra lessen en is met examengarantie.
Na het BASISpakket geeft je instructeur een advies hoeveel vervolglessen je nog nodig hebt. De factuur voor de vervolglessen volgt direct na het advies.
Als je dit advies opvolgt en niet zou slagen voor je 1e praktijkexamen, dan betaald Autorijschool Wies Knapen je 1e herexamen3, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:
- je hebt aan alle financiële verplichtingen voldaan;
- je neemt het geadviseerde aantal extra lessen tot het 1e praktijkexamen;
- de factuur van de extra lessen na het BASISpakket tot het examen is tevens de bevestiging van het advies;
- tussen je 1e en 2e praktijkexamen neem je minimaal 1x per week rijles, met een minimum van 5 lessen.

Als er een herexamen nodig zou zijn, dan krijg je na het reserveren van je herexamen direct de factuur voor de lessen tot het herexamen.
Op deze factuur is geen restitutie mogelijk.
De lessen na het BASISpakket en bij de examengarantie worden berekend naar rato van het 10 lessen pakket.

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform onze voorwaarden.

Kies je theoriepakket

Klassikale theoriecursus

theorieles, op dinsdag van 19.00 tot 21.30
 theorieboek
 500 vragen om thuis online te oefenen
 1 * theorie examen2, datum in overleg
 instroom is altijd mogelijk
tussentoetsen en complete examens oefenen
leer van elkaar door vragen van anderen
in kleine groepen, maximaal 5 leerlingen
thuis alles nog eens doorlezen in je theorieboek
oefen de borden met de gratis bordenapp
 goed voorbereid naar je theorie examen

Na deze theoriecursus ga je optimaal voorbereid naar het theorie examen.
Voor het beste resultaat is het wel noodzakelijk dat je zelf het theorieboek ook nog bestudeerd en online gaat oefenen.

Als je de volledige theoriecursus hebt gevolgd én de 500 vragen online hebt gemaakt mag je gratis verdergaan met de theorielessen als je de eerste keer niet zou slagen voor het theorie examen.

Bedrag theoriecursus: 149,00   129,00

Online zelfstudie

Als je liever zelf de theorie leert, kun je ook de online cursus volgen.
De theorie wordt haarfijn uitgelegd met 3d-filmpjes. Je kan luisteren of de tekst meelezen.
Leer wanneer het jou uitkomt, thuis op de pc of laptop, of onderweg op je smartphone.
Een theorieboek is niet nodig.
De online theorie leren en oefenen is 4 maanden geldig na activatie.

Het online zelfstudiepakket is inclusief 1 * theorie examen2.

wiesknapen.3dtheorie.nl

Bedrag online zelfstudie: 89,00

Buiten pakket en contant

praktijk  
praktijkles per uur
52,80
praktijkles omgerekend naar 50 minuten zoals bij veel andere rijscholen 44,00
10 lessenpakket (10 lessen van 1¼ uur) 639,00
praktijkboek 18,00
tussentijdse toets 212,00
praktijk (her)examen3 249,00
toeslag faalangst examen 79,00
bnor examen 289,00
administratiekosten annulering tussentijdse toets en/of praktijkexamen
als tussentijdse toets of praktijkexamen door bijvoorbeeld ziekte van de leerling niet door kan gaan, conform voorwaarden en goedkeuring CBR
39,50
rijtest
exclusief eventuele kosten CBR
125,00
theorie  
theorieboek 18,30
klassikaal theorieles en examentraining per keer 12,00
privé theorieles per uur 30,00
250 credits om online theorievragen te oefenen 5,95
500 credits om online theorievragen te oefenen 9,95
1000 credits om online theorievragen te oefenen 15,95
theorie examen2 37,50
toeslag verlengd theorie examen

10,50

toeslag theorie examen buiten kantoortijden 4,50
theorie examen individueel 93,50

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
2 regulier theorie examen. Voor verlengd, individueel en/of buiten kantoortijden geldt een toeslag.
3 regulier praktijk examen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform onze voorwaarden