Tussentijdse toets

Waarom de tussentijdse toets?

De examinator beoordeeld je rijden, getoetst aan de officiële examennormen. Je ervaart wat het is om praktijkexamen te doen en het kan je dus helpen om eventuele nervositeit weg te nemen.

Het verschil met het echte examen is dat je niet kan slagen of zakken. Maar wanneer je de bijzondere manoeuvres goed hebt uitgevoerd bij de tussentijdse toets, krijg je daarvoor wel vijfstelling bij het 1e praktijkexamen.

Het belangrijkste is dat je een advies krijgt over de examenonderdelen waar je nog extra aandacht aan moet besteden. Daardoor ga je optimaal voorbereid naar het praktijkexamen en vergroot je slaagkans met 30% !

De tussentijdse toets mag vanaf 16½ jaar.
Wij kunnen een tussentijdse toets alleen voor je reserveren als je ons gemachtigd hebt.