TARIEVEN

De gemiddelde leerling heeft ongeveer 39 uur rijles nodig om te kunnen slagen voor het autorijbewijs, dat is landelijk onderzocht (bron: CBR).

Omdat iedere rijschool zijn pakketten anders presenteert, is het natuurlijk moeilijk vergelijken.
Rijscholen werken met lessen van 50, 60, 75, 90 minuten, blokken van 2 keer 50 minuten enzovoorts.

Regelmatig zie je op websites van rijscholen geen tarieven vermeld, of er staan prijzen op welke al jaren niet meer geactualiseerd zijn.
Let ook op pakketten met de toevoeging "start" of "basis", wat betekent dat er altijd extra lessen bijkomen.

Autorijschool Wies Knapen werkt met lessen van 1¼ uur, zodat je geconcentreerd kan blijven.
Het meest gekozen pakket is het STANDAARDpakket, het complete lespakket1 gebaseerd op de gemiddelde leerling.

Praktijk

STANDAARDpakkket
4 termijnen van 619,00
(
43,36 per 50 minuten, 52,03 per uur)
 1e les gratis
 31 lessen van 1¼ uur
   (totaal 39¾ uur rijles)
 tussentijdse toets
 praktijkexamen3
2476,00
BASISpakket
3 termijnen van 630,00
(
43,36 per 50 minuten, 52,03 per uur)
 1e les gratis
 22 lessen van 1¼ uur
   (totaal 28½ uur rijles)
 tussentijdse toets
 praktijkexamen3
 examengarantie4
1890,00
10 lessenpakket
10 lessen van 1¼ uur
(43,93 per 50 minuten, 52,72 per uur)
659,00
losse rijles per uur buiten pakket
(44,33 per 50 minuten, 66,50 per 1¼ uur)
53,20
praktijkboek 24,00
tussentijdse toets 212,00
praktijk-examen3 249,00
faalangst examen
328,00
bnor examen
299,00
administratiekosten annulering tussentijdse toets of praktijkexamen6 39,95
rijtest, exclusief eventuele kosten CBR 129,00

Theorie

theoriecursus
inclusief boek, 1000 oefenvragen en gratis borden app
117,50
theorieles buiten cursus per keer 12,50
500 vragen online oefenen 16,00
1000 vragen online oefenen 25,00
privé theorieles per uur 30,00
theorie-examen2 39,95
verlengd theorie examen 50,95
individueel theorie examen 96,00
toeslag theorie-examen buiten kantoortijden 4,75
theorie online zelfstudiepakket 49,95 

Het theorie examen kun je ook gemakkelijk zelf aanvragen op mijn.cbr.nl

1 je moet nog wel zelf de gezondheidsverklaring digitaal invullen en betalen op mijn.cbr.nl.
2 regulier theorie-examen. Voor verlengd, individueel en/of buiten kantoortijden geldt een toeslag.
3 regulier praktijkexamen. Voor faalangst examen geldt een toeslag.
4 examengarantie is alleen mogelijk bij het BASISpakket conform onze voorwaarden
5 op deze factuur is geen restitutie mogelijk
6 als tussentijdse toets of praktijkexamen door bijvoorbeeld ziekte van de leerling niet door kan gaan, conform voorwaarden en goedkeuring CBR